Virksomhedsbesøg på Sindal Kraftvarmeværk - 2. oktober 2019

Onsdag den 2. oktober var 32 brødrer og 2 gæster, samlet på Sindal Kraftvarmeværk til en
spændende og informativ rundvisning. TAK til vores Værts folk.

sindal 2

 

Julius Meyers Humanitære Fond - Donation

Onsdag den 18. september, havde Logen den glæde at kunne tildele
Sæby Ældrecenter en donation på 6.000,- kr. -
Pengene skal anvedes til et arrangement til glæde og gavn for centerets beboere.

På billedet ses overmester Hans Jørgen Svendsen, donationsmodtagerne Elly Nielsen og Annemarie Jensen.

Elly og Anne Marie Sæby Ældrecenter SEP 2019 3 copy

Ordenens 200 Års Jubilæum

De glade donationsmodtagere, der fik overrakt donationer fra der fire Odd Fellow Loger i Frederikshavn.

Fra venstre mod højre:

OM Lene Primdahl, Lene Lerche, OM Sven Westergaard, Anne Nyholm, OM Hans Jørgen Svendsen, Jesper Jensen, Janni Nørgaard, Kitte Aaen, Storrep. Ellen Houbak Jensen, OM Gitte Petersen.

 

200 års jubilæum donationer

50 års hæderstegn

Den 23. januar fik broder Eks. Storrepræsentant Karl Ludvig Henriksen tildelt 50 års Hæderstegn

Karl 3 a

Åge Sørensens Mindefond - Donationer

Onsdag den 16. januar uddelte Aage Sørensens mindefond sine årlige donationer.

Aage Sørensen var i 35 år medlem af Odd Fellow ordenen.
Det er bestemt i fondens fundats, at fonden bestyres af Odd Fellowloge nr. 64 Julius Meyer, Frederikshavn, som også var den loge Aage Sørensen var medlem af.

Der blev uddelt i alt 150.000 kr. fordelt på 7 modtagere.

Modtagerne var Hørby Skole, Strandbyspejderne, Røde Kors, Sæby,
Frederikshavn Krisecenter, Sindal billardklub,
Hjernesagen for Frederikshavn og endelig blev der afsat et større beløb til fondens julehjælp 2019.

Aage Sørensens Mindfond Donationsmodtagere 2018