Valgte Embedsmænd

Overmester

Willi Jensen

Overmester

Hans Jørgen Svendsen

Undermester

Allan Pedersen

Sekretær

Sven Ingvardsen

Kasserer

Børge Egebak Jensen

Skatmester

Jesper Jørgensen

Fungerende eksmester

Hans Jørgen Svendsen

Storrepræsentant

Agner Gert Olesen

Storrepræsentant

Willi Jensen