Velkommen til broderloge nr. 64 Julius Meyer I.O.O.F.

Medlemmerne i loge nr. 64 Julius Meyer benævnes i daglig tale som brødre. De er fordelt over et bredt spektrum af både erhverv og alder. Vi forsøger at være et billede af det samfund, som vi lever i.

Logen har sit virke i Frederikshavn, men vi har, også en del brødre fra Sæby og Sindal områderne.

Der er med årene etableret humanitære fonde, som yder hjælp i lokalsamfundene. Midlerne til disse er pengegaver fra brødrene. 

For den interesserede broder er der rig lejlighed til at engagere sig aktivt i logens arbejde, frem for blot at være deltager i logens ordinære møder.


Medlemskontingentet i loge 64 Julius Meyer er for tiden kr. 275,00 pr. måned.

Odd Fellow Ordenen bibringer sine medlemmer nogle eviggyldige leveregler - blandt andet gennem de forskellige grader; disse tildeles normalt i løbet af medlemskabets første 2 år. Der beregnes et beskedent gebyr for hver grad.

Derudover skal der påregnes udgifter til fortæring under det selskabelige samvær efter logens møder — ca. 70,00 – 100,00 kr. pr. gang. Det er selvfølgeligt frivilligt, om man vil deltage i spisningen efter mødet.

Påklædning til logens almindelige møder er mørkt tøj med hvid skjorte og diskret slips, samt kjole og hvidt til festaftener, som bl.a. kan omfatte tildeling af grader.

Loge nr. 64 Julius Meyer holder møde hver onsdag kl. 19.00 i perioden januar til maj (forårsterminen). I juli er der et enkelt sommermøde. Efterårsterminen omfatter september til først i december. Logemøderne afvikles med ro og værdighed, der er en af forudsætningerne for, at et af Odd Fellow Ordenes formål, at støtte brødrene i deres etiske og moralske udvikling, kan opfyldes.

Alle logemøder omfatter den højtidelige del inde i logesalen, efterfulgt af det mere frie samvær i selskabslokalerne. Her serveres et let traktement, og der er ved bordene rig lejlighed til at få diskuteret de begivenheder, som har fundet sted i ugens løb. Det tjener, det for logen vigtige formål, at brødrene får mulighed for at lære hinanden at kende. Tit opstår der livslange venskaber mellem brødre og deres familier.

Nogle gange inviteres vore damer med til forskellige arrangementer i logen. Dette betragter vi som en meget vigtig del af logelivet, da et succesfyldt logeliv kræver, at ens partner er positiv overfor logen og dens arbejde.

Kontakt logen

Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Invalid Input