Historie

Logen holder normalt møde hver onsdag kl. 19.00 undtagen i sommertiden fra medio maj til 1. september. I denne periode afholdes et enkelt sommermøde.

Logens Historie.
Logen startede som en Odd Fellow forening i 1923 af en gruppe brødre fra Frederikshavn, der alle var medlemmer af loge nr. 30 "Vendsyssel" i Hjørring samt af nogle få brødre fra Sæby, der var medlemmer i loge nr. 27 "Ansgar" i Aalborg.
I 1935 var broderskaren blevet så stor, at der kunne institueres en loge i Frederikshavn. Logen fik nr. 64 inden for den danske jurisdiktion og navnet "Julius Meyer" efter den person, som indførte Odd Fellow Ordenen i Danmark i 1878. Han kom hjem fra USA, hvor han var medlem af Andrew Johnson Loge nr. 433.

Logen i Frederikshavn voksede støt og roligt, indtil krigen brød ud i 1940; den måtte dog lukke ned den 11. august 1943, og man sikrede, at de væsentligste ejendele kom i sikker forvaring, inden logebygningen blev overtaget til andet formål - efter den skæbnesvangre 29. august.

Ordensarbejdet blev genoptaget den 7. november 1945 efter en grundig restaurering af bygningen. Fra Skagen var der i tidens løb blevet optaget en del brødre, og  i 1961 var de i stand til selv at danne en ny loge. Den fik nr. 81 og navnet "Lars Kruse" efter byens berømte redningsmand.

I 1974 var loge nr. 64 "Julius Meyer" igen ved at blive for stor. Der var på den tid ca. 125 brødre i logen, og Storlogen (Ordenens overordnede ledelse) gav besked om, at der burde oprettes en ny Loge i Frederikshavn.
Dette skete i 1976, hvor en del brødre dannede en ny loge, som fik nr. 102 og navnet "Ora Plana". Navnet er det latinske for Fladstrand.

Loge nr. 64 "Julius Meyer har i dag ca. 70 brødre, hvoraf en del er bosiddende i Sindal og Sæby.

Logen har et nært samarbejde med de øvrige loger i det nordøstjyske område - og med venskabsloger i Sverige og Norge.

I 1971 blev der dannet en søsterloge i Frederikshavn; det er loge nr. 54 "Gry" og i 2012 blev søsterloge nr. 96 "Terebinte" dannet.

En del brødre er medlemmer af lejr nr. 11 "Skipper Klement", der er en overbygning på Odd Fellow logerne i vort distrikt.